CPP PREDAVANJA:    

C - ktg  

27.6. OB 9:00

A - ktg  

1.7. OB 16:00

B - ktg 

3.7. OB 14:00

C - ktg  

15.7. OB 16:00

CE - ktg  

17.7. OB 16:00

A - ktg  

18.7. OB 16:00

B - ktg 

22.7. OB 14:00

PREDAVANJA SO MOŽNA V ŽIVO NA LOKACIJI ALI PREKO ZOOM POVEZAVE.


Uporabne povezave:

Prosti termini:     - Izpiti teorija

                           -  Izpitne vožnje


Portal:  Vozniški izpit             

RK Jesenice tel.: 04 580 96 60

Visual 1
Visual 2
visual7
visual8
A3_spl
MB_golf_spl
ac

pixel

Cenik

        
 
K&D, d.o.o., Jesenice
      

 

CENIK STORITEV:       
        
TEORIJA tečaj 
Splošni in dodatni AM, A1, A2, A, B             90,00 €
dodatni A, B, C            60,00 €
dodatni AM, BE, CE            50,00 €
  
UČNE URE VOŽNJE ZA KTG 

AM

A1, A2, A

            46,50 €

            47,50 €

B            41,50 €

B dijaki in študenti

B avtomatik

            40,90 €

            45,00 €

BE, B96            48,50 €
C            54,00 €
CE            60,00 €
  
  
Literatura (kavcija),tiskovine: 
Učbenik: Dober voznik bom            30,00 €
Skripta: Teorija CPP            25,00 €
“L” tablica            30,00 €
Evidenčni kartonček vožnje            35,00 €
Evidenčni kartonček vožnje K&D             22,00 €
Opomin za neplačilo            25,00 €
  
PAKETI B ktg skupaj 
PBt20 (osn. in dod. CPP + 20 ur)          770,00 €
PB20 (20 ur)          750,00 €
PB20avt (20 ur avtomatik)          850,00€
  
  
PBE (dod. CPP + 18 ur)          870,00 €
PB96 (11 ur)          505,00 €
  
PAKETI A ktg skupaj
PA (dod.CPP + 22 ur)        1050,00 €
PA11 - (A1 v A2, A2 v A - 11 ur)          495,00 €

PA1 (dod. CPP + 21 ur)

A1 koda 125 (EKV + 6 ur + potrdilo)

          950,00 €

          309,00 €

PAM (osn. in dod. CPP + 5 ur)

          250,00 €

 

 
PAKETI C, CE ktg skupaj
PC (dod. CPP + 22 ur)       1.190,00 €
PCE (dod. CPP + 18 ur)       1.080,00 €
  
        
V vseh cenah je vključen DDV.       
        
Kandidat lahko paket ur kupi samo enkrat!  
Paketi s tečajem CPP morajo biti plačani do konc tečaja, ostali pred prvo uro vožnje!   
Koriščenje paketov je omejeno na eno leto, sicer je potrebno doplačilo do osnovnih cen, ob morebitnih spremembah cenika.     
V primeru obročnega odplačevanja velja redni cenik. Najmanjši obrok je v vrednosti 6 ur. 
Za obročno odplačevanje se dogovorite v  pisarni (po predhodni telefonski najavi).  
V primeru izpisa pred prvim opravljanjem praktičnega dela izpita, se EKV doplača do polne cene 35 €.     
        
  
Jesenice, 16.12. 2023