CPP PREDAVANJA:

 B-ktg

 

upamo da 

 

 26.1.2021 OB 16.00

 

oziroma takoj, ko nam dovolijo delati

 

B-ktg

 

 

 

 

 

 pixel

Vozniški izpit

 

Za začetek potrebujemo:

 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO
  Zdravniško spričevalo pridobite v Dispanzerju za medicino dela, športa in prometa v Zdravstvenem domu.
   
 • TEČAJ CESTNO PROMETNIH PREDPISOV
  Tečaj traja 20 pedagoških ur. Izvaja se v popoldanskem času. Ob zadostnemu število prijav, tudi v dopoldanskem času. Vsebine tečaja so predpisane učne vsebine glede na izbrano kategorijo.
   
 • TEČAJ PRVE POMOČI
  Tečaj prve pomoči se izvaja v prostorih Rdečega križa, kjer se tudi prijavite.

 

Po tečaju cestno prometnih predpisov opravljate teoretični izpit za kar potrebujete tudi zdravniško spričevalo in izpit iz prve pomoči. Po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu lahko pričnete z vožnjo.

Vozniški izpit
pixel