CPP PREDAVANJA:    

C - ktg  

27.6. OB 9:00

A - ktg  

1.7. OB 16:00

B - ktg 

3.7. OB 14:00

C - ktg  

15.7. OB 16:00

CE - ktg  

17.7. OB 16:00

A - ktg  

18.7. OB 16:00

B - ktg 

22.7. OB 14:00

PREDAVANJA SO MOŽNA V ŽIVO NA LOKACIJI ALI PREKO ZOOM POVEZAVE.


Uporabne povezave:

Prosti termini:     - Izpiti teorija

                           -  Izpitne vožnje


Portal:  Vozniški izpit             

RK Jesenice tel.: 04 580 96 60

Visual 1
Visual 2
visual7
visual8
A3_spl
MB_golf_spl
ac

pixel

Povratniki

Vozniki, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morajo ponovno opraviti vozniški izpit v celoti. Predpisano je minimalno 20 ur praktične vožnje in izpitna vožnja.


Obveznosti, ki Vas spremljajo na ponovni poti do vozniškega dovoljenja:

 

  • Kontrolni zdravstveni pregled, kjer vam zdravnik da navodila kaj morate še opraviti do izdaje zdravniškega spričevala (tečaj dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oz. rehabilitacijski program, odvisno od prekrška zaradi katerega vam je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja). POZOR, potrdilo o opravljenih programih velja le 6 mesecev!
  • Dokazilo o opravljenem izpitu Prve pomoči (če ste ga izgubili, ga dobite na enoti Rdečega križa, kjer ste izpit v preteklosti opravili).
  • Tečaj CPP (opravite ga v šoli vožnje).
  • Ko opravite zgoraj naštete obvesznosti, se prijavite na UE na teoretični preizkus na Izpitnem centru.

 

Po uspešno opravljenem teoretičnem izpitu pričnete s praktično vožnjo. Ko opravite predpisan program voženj, se prijavite na praktični preizkus znanja na Upravni enoti.