CPP PREDAVANJA:

 B-ktg

 

upamo da 

 

 26.1.2021 OB 16.00

 

oziroma takoj, ko nam dovolijo delati

 

B-ktg

 

 

 

 

 

 pixel

Povratniki

Vozniki, ki jim je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morajo ponovno opraviti vozniški izpit v celoti. Predpisano je minimalno 20 ur praktične vožnje.


Obveznosti, ki Vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja:

 

  • Kontrolni zdravstveni pregled, kjer vam zdravnik da navodila kaj morate še opraviti do izdaje zdravniškega spričevala (tečaj dodatnega usposabljanja za varno vožnjo oz. rehabilitacijski program, odvisno od prekrška zaradi katerega vam je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja). POZOR, potrdilo o opravljenih programih velja le 6 mesecev!
  • Dokazilo o opravljenem izpitu Prve pomoči (če ste ga izgubili, ga dobite na enoti Rdečega križa, kjer ste izpit v preteklosti opravili).
  • Tečaj CPP (opravite ga v šoli vožnje).
  • Ko opravite zgoraj naštete obvesznosti, se prijavite na UE na teoretični preizkus na Izpitnem centru.

 

Od uspešno opravljenega teoretičnega izpita pričnete s praktično vožnjo. Po opravljenem programu voženj se prijavite na praktični preizkus znanja na Upravni enoti.