CPP PREDAVANJA:

 B-ktg

 

upamo da 

 

 26.1.2021 OB 16.00

 

oziroma takoj, ko nam dovolijo delati

 

B-ktg

 

 

 

 

 

 pixel

Tujci

 1. Vožnja z vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini, izven EU (Hrv., BIH., Srb., Mak., CG., idr.)

  Zakon navaja (ZVCP Ul. 56/2008 z dne 6. 6. 2008), da tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče (stalno ali začasno), sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti v Republiki Sloveniji eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji. Po preteku enega leta mora zamenjati svoje vozniško dovoljenje s slovenskim. V kolikor v roku enega leta od prijave prebivališča ne pridobi slovenskega vozniškega dovoljenja, je njegovo prvotno vozniško dovoljenje za vožnjo v Sloveniji neveljavno. Po enem letu bivanja se vožnja z dovoljenjem izdanem v drugi državi lahko kaznuje z globo 500 €.
   
 2. Zamenjava vozniškega dovoljenja izdanega v tujini (izven EU) za slovensko vozniško dovoljenje:
  Po šestih mesecih in pred enim letom od prijave – obvezna samo IZPITNA VOŽNJA v izbrani avtošoli.

  Obrazložitev:

  Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče (stalno ali začasno) več kot šest mesecev, lahko pridobi slovensko vozniško dovoljenje. Na Upravni enoti najprej zaprosi »vlogo za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja«, opravi zdravniški pregled in v izbrani avtošoli nadaljuje s praktičnimi urami vožnje. Ko z učiteljem vožnje ugotovita, da je vožnja pravilna, opravlja izpitno vožnjo.
Vozniški izpit
pixel