CPP PREDAVANJA:    

C - ktg  

27.6. OB 9:00

A - ktg  

1.7. OB 16:00

B - ktg 

3.7. OB 14:00

C - ktg  

15.7. OB 16:00

CE - ktg  

17.7. OB 16:00

A - ktg  

18.7. OB 16:00

B - ktg 

22.7. OB 14:00

PREDAVANJA SO MOŽNA V ŽIVO NA LOKACIJI ALI PREKO ZOOM POVEZAVE.


Uporabne povezave:

Prosti termini:     - Izpiti teorija

                           -  Izpitne vožnje


Portal:  Vozniški izpit             

RK Jesenice tel.: 04 580 96 60

Visual 1
Visual 2
visual7
visual8
A3_spl
MB_golf_spl
ac

pixel

Tujci

 1. Vožnja z vozniškim dovoljenjem izdanim v tujini, izven EU (Hrv., BIH., Srb., Mak., CG., idr.)
  Zakon navaja (ZVoz-1 66. in 67. člen), da tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno običajno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, voziti v Republiki Sloveniji eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji. Po preteku enega leta mora zamenjati svoje vozniško dovoljenje s slovenskim. V kolikor v roku enega leta od prijave prebivališča ne pridobi slovenskega vozniškega dovoljenja, je njegovo prvotno vozniško dovoljenje za vožnjo v Sloveniji neveljavno.
   
 2. Zamenjava vozniškega dovoljenja izdanega v tujini (izven EU) za slovensko vozniško dovoljenje:

  Tujec, ki ima v Sloveniji običajno bivališče in ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče ali državljan Republike Slovenije, ki se vrne iz tujine v Republiko Slovenijo zaradi stalnega prebivanja, lahko, če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil, zahteva zamenjavo veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, za slovensko vozniško dovoljenje. Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniškim dovoljenjem izdanem v tujini in osebi, ki je že imela veljavno slovensko vozniško dovoljenje. Oseba, ki opravi praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorij BE, C1E, CE, D1E ali DE, se ji v slovensko vozniško dovoljenje vpišejo tudi kategorije B, C1, C, D1 ali D.
 3. Pred zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, s slovenskim vozniškim dovoljenjem se preveri, za katero kategorijo oziroma vrsto vozila velja. Za preverjanje informacij o vozniških dovoljenjih, ki so jih izdale druge države članice Evropske unije, se uporablja omrežje Evropske unije za vozniška dovoljenja. Oseba, ki prosi za zamenjavo, lahko priloži listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja.

  Obrazložitev:

  Tujec, ki ima v Republiki Sloveniji običajno prebivališče, lahko pridobi slovensko vozniško dovoljenje. Na Upravni enoti najprej zaprosi »vlogo za pridobitev slovenskega vozniškega dovoljenja«, opravi zdravniški pregled in v izbrani avtošoli nadaljuje s praktičnimi urami vožnje. Ko z učiteljem vožnje ugotovita, da je vožnja v skladu s pravili v Republiki Sloveniji, opravlja izpitno vožnjo.

 

Vozniški izpit
pixel