CPP PREDAVANJA:

 

 

B- ktg :


17.8. ob 16.00

 

 

 pixel

B kategorija

Predpisana starost:

 

B1 – 16 let

Štirikolesa – dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.

 

B - 18 let oz. 16 let (vožnja s spremljevalcem)

V to kategorijo spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500kg in poleg sedeža voznika nimajo več kot osem sedežev. V Sloveniji smemo voziti tudi trikolesa. Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1 in G.

 

Takim vozilo je lahko dodan tudi lahki priklopnik.

 

Z vozniškim dovoljenjem kategorije B smemo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja masa skupine vozil ne presega 3500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

 

Če največja dovoljena masa take skupine vozil presega 350 kg a ne presega 4250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, moramo opraviti praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter imamo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

 

Če opravimo praktični del vozniškega izpita na vozilu z avtomatskim menjalnikom, se to zabeleži v naše vozniško dovoljene. S takim vozniškim dovoljenjem smemo voziti samo vozila, z avtomatskim menjalnikom.

 

BE – 18 let

V to kategorijo spadajo skupine vozil sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3500 kg ( največja dovoljena masa skupine vozil pa presega 3500kg) in taka skupina ne posega v pravila po homologaciji vozil.

 

Za priglasitev k teoretičnemu delu izpita potrebujete:

  • Zdravniško spričevalo
  • Prvo pomoč
  • Osebni dokument, evidenčni karton vožnje
  • Vozniški izpit za B kategorijo ( velja le za opravljanje C kategorije)
  • Vozniški izpit za C kategorijo (velja le za opravljanje D kategorije)

 

Za priglasitev k praktičnemu delu izpita pa potrebujete:

  • Opravljen teoretični del
  • Evidenčni karton vožnje
  • Zdravniško spričevalo