CPP PREDAVANJA:    

C - ktg  

27.6. OB 9:00

A - ktg  

1.7. OB 16:00

B - ktg 

3.7. OB 14:00

C - ktg  

15.7. OB 16:00

CE - ktg  

17.7. OB 16:00

A - ktg  

18.7. OB 16:00

B - ktg 

22.7. OB 14:00

PREDAVANJA SO MOŽNA V ŽIVO NA LOKACIJI ALI PREKO ZOOM POVEZAVE.


Uporabne povezave:

Prosti termini:     - Izpiti teorija

                           -  Izpitne vožnje


Portal:  Vozniški izpit             

RK Jesenice tel.: 04 580 96 60

Visual 1
Visual 2
visual7
visual8
A3_spl
MB_golf_spl
ac

pixel

B kategorija

Predpisana starost:

 

B1 – 16 let

Štirikolesa – dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.

 

B - 18 let oz. 16 let (vožnja s spremljevalcem)

V to kategorijo spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500kg in poleg sedeža voznika nimajo več kot osem sedežev. V Sloveniji smemo voziti tudi trikolesa. Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1 in G.

 

Če opravimo praktični del vozniškega izpita na vozilu z avtomatskim menjalnikom, se to zabeleži v naše vozniško dovoljene, tako smemo voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom.

 

Takim vozilo je lahko dodan tudi lahki priklopnik.

Z vozniškim dovoljenjem kategorije B smemo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja masa skupine vozil ne presega 3500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

 

B - 16 let (vožnja s spremljevalcem)

Vozniški izpit B kategorije lahko začnemo opravljati že z dopolnjeno starostjo 16 let. Po opravljenem programu voženj in znanjem za samostojno vožnjo lahko vozimo največ 2 leti od vpisa v evidenčni karton voženj.

V tem času si nabiramo izkušnje, izpopolnimo tehniko vožnje in posledično opravljamo izpit bolj sproščeni. Po naših izkušnjah je zaradi tega tudi uspeh na vozniškem izpitu boljši. 

 

B - 96

Če največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3500 kg a ne presega 4250 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, moramo opraviti praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter imamo v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil (B s kodo administrativne omejitve 96).

  

BE – 18 let

V to kategorijo spadajo skupine vozil sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3500 kg (največja dovoljena masa skupine vozil pa presega 3500kg) in taka skupina ne posega v pravila po homologaciji vozil.

 

Za priglasitev k teoretičnemu delu izpita potrebujete:

  • Zdravniško spričevalo (veljavnost 3 leta)
  • Prvo pomoč
  • Osebni dokument, evidenčni karton vožnje
  • Vozniški izpit za B kategorijo ( velja le za opravljanje C kategorije)
  • Vozniški izpit za C kategorijo (velja le za opravljanje D kategorije)

 

Za priglasitev k praktičnemu delu izpita pa potrebujete:

  • Opravljen teoretični del
  • Evidenčni karton vožnje z opravljenim predpisanim programom voženj
  • Zdravniško spričevalo