CPP PREDAVANJA:    

BE - ktg

28.5. OB 16:00

A - ktg  

3.6. OB 16:00

C - ktg 

5.6. OB 16:00

B - ktg

10.6. OB 16:00

CE - ktg 

19.6. OB 16:00

BE - ktg

27.6. OB 16:00

PREDAVANJA SO MOŽNA V ŽIVO NA LOKACIJI ALI PREKO ZOOM POVEZAVE.


Uporabne povezave:

Prosti termini:     - Izpiti teorija

                           -  Izpitne vožnje


Portal:  Vozniški izpit             

RK Jesenice tel.: 04 580 96 60

Visual 1
Visual 2
visual7
visual8
A3_spl
MB_golf_spl
ac

pixel

D kategorija

Predpisana starost:

 

D1 – 21 let

V to kategorijo spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev ter katerih največja dolžina ne presega 8 metrov.
Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B in G.

 

Takim vozilo je lahko dodan tudi lahki priklopnik.

 

D1E – 21 let

Sem spadajo skupine vozil sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D1 in priklopnega vozila pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

 

Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE.

 

D – 24 let

V to kategorijo spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev.

 

Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G.

 

Takim vozilo je lahko dodan tudi lahki priklopnik.

 

Pravico do vožnje vozil kategorije D lahko pridobimo tudi, ko dopolnimo 21 let, če imamo spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu ali če imamo spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu in opravljamo linijski prevoz potnikov, ki ni daljši od 50 km oz. 23 let, če imamo spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

 

DE – 24 let

Sem spadajo skupine vozil sestavljene iz vlečnega motornega vozila kategorije D in priklopnega vozila katerega največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.

 

Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in D1E.

 

Pravico do vožnje vozil kategorije DE lahko pridobimo tudi, ko dopolnimo 21 let, če imamo spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu ali če imamo spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu in opravljamo linijski prevoz potnikov, ki ni daljši od 50 km oz. 23 let, če imamo spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

 

Za priglasitev k teoretičnemu delu izpita potrebujete:

  • Zdravniško spričevalo (veljavnost 3 leta)
  • Prvo pomoč
  • Osebni dokument, evidenčni karton vožnje
  • Vozniški izpit za B kategorijo ( velja le za opravljanje C kategorije)
  • Vozniški izpit za C kategorijo (velja le za opravljanje D kategorije)

 

Za priglasitev k praktičnemu delu izpita pa potrebujete:

  • Opravljen teoretični del
  • Evidenčni karton vožnje z opravljenim predpisanim programom voženj
  • Zdravniško spričevalo