CPP PREDAVANJA:

 

 

B- ktg :


17.8. ob 16.00

 

 

 pixel

F kategorija

Sem spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

 

Starostna meja 16 let
Sem spadajo vozila, katerih konstrukcijska hitrost ne presega 40 km/h.

 

Starostna meja 18 let
Sem spadajo vozila, katerih konstrukcijska hitrost presega 40 km/h.

 

Za priglasitev k teoretičnemu delu izpita potrebujete:

  • Zdravniško spričevalo
  • Prvo pomoč
  • Osebni dokument, evidenčni karton vožnje
  • Vozniški izpit za B kategorijo ( velja le za opravljanje C kategorije)
  • Vozniški izpit za C kategorijo (velja le za opravljanje D kategorije)

 

Za priglasitev k praktičnemu delu izpita pa potrebujete:

  • Opravljen teoretični del
  • Evidenčni karton vožnje
  • Zdravniško spričevalo