CPP PREDAVANJA:

 B-ktg

 

upamo da 

 

 26.1.2021 OB 16.00

 

oziroma takoj, ko nam dovolijo delati

 

B-ktg

 

 

 

 

 

 pixel

F kategorija

Sem spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

 

Starostna meja 16 let
Sem spadajo vozila, katerih konstrukcijska hitrost ne presega 40 km/h.

 

Starostna meja 18 let
Sem spadajo vozila, katerih konstrukcijska hitrost presega 40 km/h.

 

V naši šoli vožnje F kategorije ne učimo.

 

Za priglasitev k teoretičnemu delu izpita potrebujete:

  • Zdravniško spričevalo (veljavnost 3 leta)
  • Prvo pomoč
  • Osebni dokument, evidenčni karton vožnje
  • Vozniški izpit za B kategorijo ( velja le za opravljanje C kategorije)
  • Vozniški izpit za C kategorijo (velja le za opravljanje D kategorije)

 

Za priglasitev k praktičnemu delu izpita pa potrebujete:

  • Opravljen teoretični del
  • Evidenčni karton vožnje z opravljenim predpisanim programom voženj
  • Zdravniško spričevalo