CPP PREDAVANJA:    

A - ktg  

8.4. OB 16:00

CE - ktg

10.4. OB 16:00

BE - ktg 

11.4. OB 16:00

C - ktg

15.4. OB 16:00

B - ktg 

17.4. OB 16:00

PREDAVANJA SO MOŽNA V ŽIVO NA LOKACIJI ALI PREKO ZOOM POVEZAVE.


Uporabne povezave:

Prosti termini:     - Izpiti teorija

                           -  Izpitne vožnje


Portal:  Vozniški izpit             

RK Jesenice tel.: 04 580 96 60

Visual 1
Visual 2
visual7
visual8
A3_spl
MB_golf_spl
ac

pixel

C kategorija

Predpisana starost:

 

C1 – 18 let

Sem spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg in ne presega 7500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev.
Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B in G.


Takim vozilo je lahko dodan tudi lahki priklopnik.

 

C1E - 18 let

Sem spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12000 kg. V to kategorijo spadajo tudi skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 3500 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12000 kg in v obeh primerih taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.


Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE.

 

C – 21 let (18 let)

Sem spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot 8 sedežev.


Dovoljenje za vožnjo te kategorije, vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1 in G.


Takim vozilo je lahko dodan tudi lahki priklopnik.


Pravico do vožnje kategorije C lahko pridobimo tudi, ko dopolnimo 18 let, če imamo spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

 

CE – 21 let (18 let)

Sem spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.


Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B1 ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem D1 pa tudi kategorije D1E ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem D tudi kategorije DE.


Pravico do vožnje kategorije CE lahko pridobimo tudi, ko dopolnimo 18 let, če imamo spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

 

Za priglasitev k teoretičnemu delu izpita potrebujete:

  • Zdravniško spričevalo (veljavnost 3 leta)
  • Prvo pomoč
  • Osebni dokument, evidenčni karton vožnje
  • Vozniški izpit za B kategorijo ( velja le za opravljanje C kategorije)
  • Vozniški izpit za C kategorijo (velja le za opravljanje D kategorije)

 

Za priglasitev k praktičnemu delu izpita pa potrebujete:

  • Opravljen teoretični del
  • Evidenčni karton vožnje z opravljenim predpisanim programom voženj
  • Zdravniško spričevalo